ad replacer
Wyniki przemysłu cementowego 2004

W roku 2004 zużycie cementu w kraju wyniosło 11 479,3 tys. ton i było wyższe o 2,6%  w stosunku do roku 2003. Wzrost zużycia cementu odnotowano po raz pierwszy po okresie poprzednich trzech lat, w których zużycie cementu w kraju systematycznie malało.

20032004%
Produkcja klinkieru85199355110
Produkcja cementu1101011413103,7
Sprzedaż cementu w kraju1057011062104,7
Zużycie cementu w kraju1118711479102,6
Eksport cementu276362130

dane w tys. ton. *szacunek

Przemysł cementowy sprzedał w 2004r na rynku krajowym 11 061,7 tys. ton cementu, to jest 4,7% więcej niż w roku 2003. Porównanie zużycia krajowego ze sprzedażą przemysłu wskazuje, że na rynku krajowym około 480 tys.ton sprzedawanego cementu pochodzi z importu. Jest to poważna konkurencja dla producentów cementu w kraju. Dodać należy, że do opłacalności importu, szczególnie w ostatnim roku, w dużej mierze przyczynia się silny kurs złotówki w stosunku do innych walut. Pomimo tego branża w minionym roku wyeksportowała 361,6 tys. ton cementu czyli o około 30% więcej niż w roku 2003.

Polecamy