ad replacer
Wyniki przemysłu cementowego 2001

Rok 2001 przyniósł gwałtowne załamanie się popytu rynku krajowego na produkty przemysłu cementowego. Zakłady sprzedały w kraju 11,3 mln ton cementu, o 20,5% mniej niż w roku poprzednim. Zmniejszenie sprzedaży miało miejsce również w eksporcie. Wyeksportowano 790 tys. ton cementu, w porównaniu do 980 tys. ton w roku 2000. Łącznie, branża sprzedała 12,09 mln ton cementu, to jest ponad 3 mln ton mniej niż w 2000 roku. Odpowiednio do sprzedaży zmniejszyła się produkcja cementu. Wyniosła ona blisko 12,3 mln ton.
Podobnie jak w roku poprzednim największe udziały w sprzedaży cementu na rynku krajowym miały zakłady należące do grup Heidelbergcement, Lafarge i CRH. W eksporcie największy udział ma nadal cementownia Warta.

Polecamy