ad replacer
Bądź z nami w kontakcie
Szukaj
Newsletter
Otrzymuj najświeższe informacje z branży. Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Polecamy
Broszury
obrazPrzemysł cementowy w gospodarce odpadami – raport Instytutu Jagiellońskiego
Przemysł cementowy w Polsce należy uznać za branżę, która osiągnęła wysoki poziom zastosowanych technologii ukierunkowanych na ochronę środowiska i klimatu oraz za branżę strategiczną w kontekście rozwoju Polski. Nasze zakłady, będące w istocie przemysłem bezodpadowym, pełnią ważną rolę w systemie gospodarki odpadami w Polsce. Zużywają bowiem (w procesach recyklingu) znaczne ilości odpadów oraz produktów ubocznych (np. popiołów lotnych, żużli wielkopiecowych i rea-gipsu) jako składników mieszanek surowcowych do produkcji klinkieru, cementu oraz betonu. Do wypalania klinkieru wykorzystywane są, jako nośniki energii, znaczne ilości odpadów, w tym specjalnie przygotowywanych ich mieszanin, określanych mianem paliw alternatywnych (RDF ). Stanowią one już obecnie w bilansie energetycznym instalacji do produkcji klinkieru ponad 70% energii cieplnej. Przemysł cementowy przyczynia się zatem zarówno do oszczędności zasobów naturalnych, jak i do poprawy jakości środowiska, m.in. poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Parametry termiczne wypalania klinkieru zapewniają: po pierwsze destrukcję termiczną wszystkich zanieczyszczeń, które mogłyby być niebezpieczne zarówno dla zdrowia i warunków życia ludzi, jak i dla środowiska, po drugie zaś – stałe produkty spalania (zarówno węgla, jak i paliwa technologicznego oraz paliw alternatywnych) wtapiają się w klinkier, przyczyniając się do ograniczenia zużycia w procesie produkcji surowców naturalnych (stanowią bowiem 3,5–4% masy klinkieru). Przemysł cementowy wpisuje się zatem doskonale w europejską ideę gospodarki w obiegu zamkniętym. Jest on jednak przemysłem energochłonnym i źródłem dużych emisji dwutlenku węgla. W związku z wymaganiami wynikającymi z polityki klimatycznej Unii Europejskiej przed przemysłem cementowym stoją zatem duże wyzwania, które będą wymagały połączenia wysiłków całego sektora a ponadto gotowości do współdziałania z jednostkami naukowo-badawczymi. Instytut Jagielloński przygotował kompleksowy raport dotyczący pozytywnej roli przemysłu cementowego w gospodarce odpadami w Polsce. Zapraszamy do lektury.
więcej »
obrazWysokie albedo – arkusz informacyjny
Albedo to zdolność powierzchni do odbijania promieni światła. W przypadku powierzchni betonowej o jasnym kolorze (wysokie albedo: 0,20 do 0,40) więcej energii zostaje odbite do atmosfery niż w przypadku czarnej powierzchni (niższe albedo: 0,05 do 0,15), która pochłania ciepło. Wysokie albedo nawierzchni betonowych zapewnia kilka korzyści: 1. Spowolnienie globalnego ocieplenia 2. Ograniczenie efektu miejskiej wyspy cieplnej 3. Oszczędność kosztów i energii na oświetlenie dróg 4. Zapewnienie lepszej widoczności
więcej »
obrazMniejsze zużycie paliwa – arkusz informacyjny
Na zużycie paliwa wpływa nie tylko pojazd (rodzaj silnika, aerodynamika, opony…) ale również nawierzchnia, po której się on porusza. Czynniki związane z powierzchnią nawierzchni to równość, faktura powierzchni i ugięcie. Można uzyskać taką samą fakturę i równość dróg asfaltowych oraz betonowych, ale ich ugięcie będzie różne.
więcej »
obrazWpływ branży cementowej na gospodarkę Polski
Z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją oddaję w Państwa ręce Raport pt. „Wpływ branży cementowej na gospodarkę Polski” opracowany przez firmę EY Polska. Zawiera on obiektywny i profesjonalny obraz przemysłu cementowego w Polsce, jego znaczenie i kontrybucję w tworzenie PKB, efekty pośrednie i indukowane w gospodarce narodowej, jak również wpływ poszczególnych zakładów na społeczności lokalne.
więcej »
obraz30-lecie Stowarzyszenia Producentów Cementu
W roku 2020 przypada jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Producentów Cementu. Okrągła rocznica skłania do refleksji i spojrzenia wstecz, oceny zmian, jakie w minionym okresie miały miejsce oraz zaplanowania działań na przyszłość. Ostatnie 30 lat przemysłu cementowego w Polsce to przede wszystkim okres prywatyzacji sektora prowadzącej do dużych zmian i dynamicznego rozwoju pod względem technicznym i organizacyjnym, co spowodowało wzrost jego konkurencyjności.
więcej »
obrazBroszura – Beton w zrównoważonym budownictwie mieszkaniowym
Każdy budynek mieszkalny powinien być zaprojektowany, zbudowany, użytkowany i rozebrany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dokument przedstawia ogólne aspekty wykorzystania betonu w zrównoważonym budownictwie mieszkaniowym. Materiały zostały opracowane przez ekspertów ITB, w tym: Artura Piekarczuka, Joannę Babińską, Annę Iżewską, Justynę Tomaszewską, Jarosława Szulca, Michała Piaseckiego na zlecenie SPC.
więcej »
obrazGospodarka Niskoemisyjna 2050 – sektor cementowy
W skali całego świata produkcja cementu odpowiada za około 5% antropogenicznej emisji CO2. Nasza branża ma świadomość swojej odpowiedzialności i angażuje się w istotne działania mające na celu zmniejszenie emisji, zwłaszcza przez wkład w tzw. „zamkniętą” gospodarkę. Niniejszy dokument dotyczy głównie możliwych działań w celu zmniejszenia emisji CO2 z produkcji cementu przy zastosowaniu obecnych technologii, a także przewidywań na temat tego, co można by osiągnąć do roku 2050. Zapraszamy do lektury Mapy Drogowej do Gospodarki Niskoemisyjnej w roku 2050.
więcej »
obraz150 lat cementu w Polsce
Oddajemy w Państwa ręce wydawnictwo uświetniające rocznicę 150­lecia uruchomienia pierwszej cementowni na ziemiach polskich – w owym czasie piątej cementowni na świecie i trzeciej w Europie. Tak znaczący jubileusz jest dobra okazja, aby przywołać historię rozwoju i wielkich zmian w sektorze cementowym, które pozwoliły na zastąpienie małych manufaktur nowoczesnymi zakładami, reprezentującymi najwyższe Światowe osiągnięcia techniczne w tym zakresie.
więcej »
obrazPoradnik – nawierzchnie betonowe na drogach gminnych
Prezentowana publikacja jest poradnikiem, w którym przedstawiono informacje o możliwościach stosowania nawierzchni betonowych na drogach gminnych, sposobach doboru grubości warstw nawierzchni oraz o technologiach wytwarzania i wbudowywania mieszanek betonowych na drogach o niewielkim obciążeniu ruchem.
więcej »
Polecamy