ad replacer
Polska Rada NEPSI

Polska Rada Nepsi rozpoczęła działalność na piewrszym posiedzeniu w Krakowie w dniu 15.12.2008 tworzącego nową ogólnopolską strukturę dialogu międzybranżowego. Struktura ta została powołana w celu koordynowania i monitorowania autonomicznego dialogu społecznego prowadzonego w ramach wdrażania Europejskiego Porozumienia dotyczącego ochrony zdrowia pracowników narażonych na kontakt z krzemionką krystaliczną.
Przewodniczącym Polskiej Rady NEPSI został Adam Ditmer (Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”), a zastępcą Grzegorz Krechowiecki (Stowarzyszenie Producentów Cementu).
Powstanie Rady to jeden z głównych celów projektu pt. „Europejskie Porozumienie NEPSI w Polsce – jak skutecznie promować i wspierać współpracę partnerów społecznych w ramach wielobranżowego dialogu społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W skład Rady wchodzą następujące osoby i organizacje:

Przewodniczący

Adam Ditmer – Przewodniczący Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”

Zastępca Przewodniczącego

Grzegorz Krechowiecki – Stowarzyszenie Producentów Cementu

Członkowie

Sławomir Adamczyk – Europejski Komitet Dialogu Społecznego
Hanna Kilen – Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Zbigniew Majchrzak – Przewodniczący Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”
Jacek Przybylski – Odlewnicza Izba Gospodarcza
Barbara Surdykowska – ekspert dialogu autonomicznego, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
Ewa Krasuska – Główny Inspektorat Pracy
Krzysztof Benczek – Centralny Instytut Ochrony Pracy
Andrzej Konecki – Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ “Solidarność”

Sekretariat

Aleksandra Frydrych i Karolina Kubacka Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

Działalność Rady ma na celu doprowadzić do wdrożenia w Polsce treści zawartych w Europejskim Porozumieniu NEPSI. Jednym z elementów prac Rady NEPSI było przeprowadzenie badań ankietowych w firmach, gdzie stosowana jest krzemionka krystaliczna. Badania miały na celu zdiagnozowanie znajomości procedur prawidłowego użytkowania krzemionki w firmach.

W ramach prac mających na celu popularyzację dialogu społecznego a w szczególności umowę ESDA, Rada przygotowała szereg dokumentów. W tym wersją Podręcznika Dobrych praktyk opracowaną dla poszczególnych sektorów. Dokumenty te jak również dwa opracowania omawiające techniczne aspekty Umowy znajdą Państwo tutaj

Polecamy