ad replacer
Dokumenty opracowane przez Polską Radę NEPSI

Działania Polskiej Rady NEPSI stworzyły warunki do skutecznej implementacji w Polsce treści zawartych w Europejskim Porozumieniu NEPSI oraz popularyzacji dialogu społecznego. W ramach podjętych prac Rada przygotowała 5 dokumentów:

  1. “Wielki skrót praktyk dotyczących ochrony zdrowia pracowników mających kontakt z wolną krystaliczną krzemionką”.
  2. “Stosowanie środków ochrony indywidualnej przed skutkami działania krzemionki”.
  3. “Rozwój branżowego dialogu społecznego wokół kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce w kontekście wdrażania Europejskiego Porozumienia NEPSI”.
  4. “Diagnoza poziomu wiedzy pracowników i pracodawców dotyczącej stosowania krzemionki krystalicznej w kontekście wdrażania Porozumienia NEPSI”.

Dokumenty te zostały przesłane we wrześniu 2009 r. do Europejskiego Sekretariatu NEPSI oraz do Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, partnerów społecznych Komisji Trójstronnej (PKPP “Lewiatan”, KPP, ZRP, OPZZ, FZZ), Instytutu Medycyny Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Głównego Inspektoratu Pracy, Stowarzyszenia Producentów Cementu oraz struktur NSZZ “Solidarność” w celu uzyskania wsparcia do wdrażania w Polsce treści zawartych w Europejskim Porozumieniu NEPSI.

Polecamy